TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

METODICKÉ KURZY

ŠKOLA TAOJOGY TAO PRE ŽIVOT

Vypísané metodické kurzy Školy Taojogy, ktoré sa zapisujú do indexa

Metodické kurzy Škola Taojogy jesenný semester ročník 2015/16

                     
November
14.- 15. november Liečivá láska I, Tao muža, Tao ženy
28.- 29. november Liečivá láska II, III
December
05. - 06. december Fúzia IA, II
12. - 13. december Fúzia III
Január 2016
02.- 10. január Zimné sústredenie v Tatrách
02.- 05. január Fúzia IB a Kozmická Fúzia
06.- 10. január Kan & Li I

30. január Základy I Taojogy
31. január Základy II Taojogy
Február
2016
07.- 08. Kozmické Liečenie IB

Marec
2016

Apríl
2016
09.- 10. Kozmické Liečenie IC
15.- 17. Jarné sústredenie Taojogy na Fatre

Máj
2016
09.- 10. Kozmické Liečenie IC
15.- 17. Jarné sústredenie Taojogy na Fatre


Jún
2016
25.- 26. Železná košeľa II, III Rentao Ravasio


Realizované kurzy 2015:
02. -09. jan. Zimné zdokonaľovacie sústredenie - Fúzia IA, Kozmická Fúzia v Tatrách
07. Február Celodenná Prípravka na skúšku na asociovaného inštruktora
21. Február Celodenná Prípravka na skúšku pre certifikovaného inštruktora
22. Február Taojin II - metodický kurz
27.- 28. Február Taostrava podľa 5 elementov
01. Marec Taostrava podľa 5 elementov - praktická časť
06.-08. Marec Železná košeľa IA,IB
27.-29. Marec Liečivá láska I,II
10.- 12.Apríl Vstupný kurz Základy I,II,III Taojogy
17.-19. Apríl Jarné zdokonaľovacie sústredenie Tantienčikung  
25. Apríl Kozmické videnie - špecializovaný kurz
26. Apríl Tao mysle - Meditácia na čistú myseľ
23.- 24. Máj Metodický kurz Železná košeľa IB,III (kosti)
23. .Máj 12 00 - 14 00 Raw food Festival Central Park Prednáška
06. Jún Vstupný kurz Základy I Taojogy
13.-20 Jún Taomore ozdravno relaxačný pobyt Chorvátsko
27. Jún Skúška pre asociovaných inštruktorov (Ravasio, Masarovič)
28. Jún Skúška pre upgrade na certifikovaných inštruktorov (Ravasio, Masarovič)
11.- 18. Júl Letné zdokonaľovacie sústredenie Taičičikung v Tatrách
08. august Tao astrológie - špecializovaný kurz
09. august Tao mysle - Meditácia na čistú myseľ
21.-22. august Taičičikung pre začiatočníkov
_______________________________________
Realizované kurzy 2014:
02. -05. jan. Zimné zdokonaľovacie sústredenie - Fúzia, Liečivá láska v Tatrách
06.- 10. jan. Kan a Li I Zjednotenie vody a ohňa v Tatrách
06. jan. Novoročný míting asociovaných inštruktorov v Tatrách

25.-26. jan. Železná košeľa IA
31.1.- 02.Február Základy I,II,III - zápis do systému Školy Taojogy
22.- 23. Február Taičičikung forma 13 pohybov
01.-02. Marec Fúzia IA,Fúzia II
07.-09. Marec Tantienčikung + Taojin
29.-30. Marec Fúzia III
04.-06. Apríl Železná košeľa IB,II
25.-27. Apríl Jarné intenzívne zdokonaľovacie sústredenie – ŽK, Tantien a Taičičikung, Taojin
02.Máj Veetao Rentao - Supervision - kontrolny deň pre Činejtsang masáže
03. Máj Veetao -  Introdeň pre Činejtsang masáže
04. Máj Rentao Ravasio – prípravka na skúšky asoc. a certifikovaných inštruktorov
08.-11. Máj Strava podľa 5 elementov v Banskej Štiavnici
07.-14. Jún Taojoga pri mori - ozdravno relaxujúci pobyt Chorvátsko
12.-19. júl Zdokonaľovacie sústredenie Taiči pre pokročilých v Tatrách

08.-10. august Čikung stromu, Kozmický čikung,
29.august - 01 sept. Základy I  a Taiťiťkung pre začiatočníkov v Tatrách
19.-21. september Základy I, - zápis do systému Školy Taojogy
10.-11. október Základy I, - zápis do systému Školy Taojogy
15. - 19. október Sústredenie Tao Dychu vo Vysokých Tatrách

14.-17. November 2014 Činejtsang masáže 4 dňový terapeutický kurz
           Certifikácia Činejtsang masáže - inštruktori Veetao a Rentao

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky