TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PREHĽAD SYSTÉMU

SYSTÉM TAOJOGA

PREHĽAD SYSTÉMU UNIVERZÁLNE LIEČIVÉ TAO
Metodické kurzy systému(klikni) For English speakers

Krásne na TAO je v to, že z neho môže čerpat každý a na rôznych úrovniach svojho vnímania.

Systém Taojogy je rozdelený do štyroch úrovní:

1. TAO PRE ŽIVOT (Radosť života) -
systém Taojogy je založený na princípe, že základom života je energia. Keď má človek dostatok energie, je splnený prvý predpoklad na sebarealizáciu sa v živote. V Tao je možné energiu systematicky hromadiť a ukladať ju do svojich priestorov. Priestor je možné vnímať nie len ako naše telo, ale aj konkrétne orgány, kosti šlachy, kĺby, bunky...tantiény, meridiány.  
Tu sa využívajú energetické Taoistické cvičenia
Tantien čikung, Železná košeľa, Taiči čikung, Taojin, ale aj energetické meditácie v sede, Kozmický vnútorný úsmev, Mikrokozmický orbit, Prax so sexuálnou energiou Liečivá láska, Fúzia 5 elementov, Prax s emóciami a cnosťami, vytváranie súcitnej lásky.
Tieto techniky sú pre život a jeho skvalitnenie. Keď ich človek postupne dostane do krvi - osvojí si ich v každodennom živote - zobudí v sebe prameň života.
Dovtedy, pokiaľ tento moment nenastane je potrebná disciplína, snaha a potreba veriť v systém. Sprievodné dôkazy o tom, že sa cítime lepšie, vyrovnanejšie, plnšie, si je dôležité všímať, ale neuspokojovať sa s nimi. Je potrebné sa sústrediť na prameň a stále ho plniť energiou. Treba si stále uvedomovovať, že energia je základom pre život a sebarealizáciu. Keď už máme trochu nazbieranej energie, máme jej viac, zregenerovali sme sa ( to môže trvať rôzne, rok, dva aj štyri roky), začne sa to prejavovať tým, že máme opäť chuť zacať riešit svoje túžby, chute a viac sa pasovať so životom.Vtedy sa začína obnovovať potenciál človeka. V tomto momente treba zvýšit cvičenie a rozšíriť svoje záujmy tak, aby sme stále mali na konci dňa ešte prebytočnú rezervnú energiu, slovom, je potrebné sa preprogramovať a konať tak, aby sme si mohli vychutnávať činnosti počas dňa. Byť aktívny, ale pritom pokojný a sústredený - to je cieľ, keď sa tento princíp podarí aplikovať do každodenného života v spojení s energiou potom človek prestane poznať únavu. Tento moment je veľmi dôležitý, práve únava, pocit únavy spúšta program negatívnych emócií ako sú: neverím si nemám nato, strachy, depresie, obavy.
Kedže sme odhalili korene týchto emócií, potom sa stačí už len riadiť podľa systému Taojogy a veriť v neho. Systém počas troch rokov naučí človeka hlboko prakticky poznať emócie ich vplyv, energie tela, externé energie okolo nás a ich vplyv, programy v bunkách, kódy DNA, vplyv stravovania.
Cieľom je vybudovať zdravý životný štýl plný chute žit život a tešit sa z neho a spoznávať ho hlbšie a širšie.     


2. TERAPEUTICKÝ ODBOR CHINEITSANG (Terapia brucha)
V systéme Taojogy sa aplikuje metodicky hlboko prepracovaná terapia orgánov abdomenu Čchi nej Tsang. Z hľadiska tela aj ducha práve tieto časti sú najdôležitejšie.
Terapeuti, ktorí vidia svoju sebarealizáciu v
o výučbe techník CNT a UHT majú možnosť rozširovať svoju prax a poznanie. Odbor má až 6 úrovní:
Masáž vnútorných orgánov CNT I,   Vyháňanie vnútorných vetrov CNT II, Masáž svalov, šliach a meridiánov Tok Sen CNT III, masáž genitálnych orgánov - Karsai CNT IV, Masáž telových životných pulzov CNT V,  Mikroprúdová masáž CNT VI.

3. TAO KOZMICKÉ LIEČENIE (Energetická a spekrálna terapia)
Táto oblasť predstavuje vyššiu energetickú a technickú úroveň človeka v systéme. Najprv sa adept učí liečiť sám seba, spriechodňuje svoje meridiány, bloky, akupunktúrne body a učí sa zvyšovať si svoj energetický potenciál pomocou techník systému Taojogy. Zároveň sa stáva kanálom pre vonkajšie energie. Osvojuje si techniky energie šiestich smerov, kozmický čikung, napájanie sa na farebné spektrá, energie hviezd, planét, galaxií, pôvodnú - primordiálnu energiu.
Následne si osvojuje techniky
vytvorenie ochrannej konštelácie priestorru, programovanie vody, vytvorenie Všemohúceho čchi noža, detoxikácia pomocou farebného svetla  a používanie inteligentného fialového svetla na programovanie buniek, tréning imunitného systému na bunečnej úrovni.
Neskôr prax budhových dlaní a prstov umožňuje odblokovať kraniálno - sakrálny systém, orgány, energetické body, meridiány, harmonizáciu aury....
Adept terapeut sa realizuje liečením seba a druhých a harmonizovaním živých bytostí a stáva sa stále lepším kanálom pre univerzálne zdroje energií okolo nás. Zároveň buduje svoju energiu svojho energetického tela.


4. NESMRTEĽNÉ TAO (Elixír nesmrteľnosti)
Táto oblasť predstavuje najvyššiu výzvu pre človeka a predstavuje jadro Taojogy.
Jedná sa o Vnútornú taoistickú alchýmiu. Podľa Tao sú najdôležitejšie
3 veci: Kvalitné varenie, zdravá sexualita a dobrý šťastný človek. Vnútorná sebakultivácia predstavuje Alchýmiu, zušľachťovanie a vytvorenie elixíru života. Systém Taojogy ponúka alchymistické techniky na kultiváciu vlastnej sexuality a cnostnej energie súcitnej lásky. Alchymistické techniky na zjednocovanie vody a ohňa, sexuálnej vodnej energie a súcitného cnostného ohňa srdca a vytváranie zušľachtenej pary, čo predstavuje výživu pre dušu a ducha človeka.
Adept praktikant, pracuje s fyzickým telom, spoznáva svoje orgány, ich energie a spirit
uálne pozadie, prebúdza liečivé svetlo, tomu sa hovorí prvé menšie osvietenie, následné ich vyživuje, aby sa rozvíjali sa, tomu sa hovorí väčšie osvietenie, ďalšia výživa je externá z planét a hviezd, tomu sa hovorí najväčšie osvietenie. Potom nasleduje eliminácia strát zapečatením 5 tich zmyslov a stabilizovaním ducha, aby mohlo nastať stretnutiu energií Neba a zeme, s následný záverečným zjednotením Nebies a človeka.
Alchýmia je určená pre adeptov, ktorí sa nachádzajú vo vhodných životných a zdravotných podmienkach, zakomponovali techniky Tao pre život do dennej praxe, majú dostatok času, energie a vôle, disciplíny a rozhodnosti a veria v seba a v systém. To sú predpoklady, ktoré, treba neustále upevňovať a budovať od koreňov. Tu je dôležité vniknúť do hĺbky systému nielen si osvojiť techniky, ale ich pochopiť aj filozoficky. Aj keď pri pravidelnej praxi sa to deje samo od seba, je tu dôležitý aj dlhodobý program - na celý život. Prax predstavuje časové nároky 80 rokov praxe.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky