TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PREČO CVIČIT

SYSTÉM TAOJOGA

Pred mnohými rokmi trávili ľudia večer pozorovaním hviezd, prírody a hlavne venovali veľa času sebapozorovaniu. Bolo to zo zvedavosti, ale i z nutnosti odstrániť bolesť, liečiť poranenia, porozumieť striedaniu pocitov a na zachovanie zdravia, sily človeka. Zistili, že iba tak dokážu prežit - ked sú zdraví, plní sily a emócie ich nebudú zmietať a ničiť.

Taoisti odpozorovali, že v tele máme životne dôležité orgány, ktoré treba neustále posilovať energiou a zbavovať od toxínov. Tieto orgány môžeme chápať ako energetické bazény a z nich ďalej energia vyteká do kanálov, tzv.meriadiánov orgánov. Taktiež máme aj mimoriadne meridiány, ktoré sú rezervoárom energie. Energia je v Taojoge základom pre život, preto taoisti rozpracovali do detailov energetický svet človeka z pohľadu emócii, stravy, cvičenia, tela dýchu a vedomia. Na obnovenie energie v úvode v Taojoge využívame každodenný Vnútorný úsmev a liečivé zvuky a poklepovú bambusovú detoxikáciu, aktivizáciu Mikrokozmickej dráhy a aktivizáciu Tantienu - stredu.

Pomocou vnútorného úsmevu privádzame pozornosť a liečivú energiu do orgánov, tak ich zahrejeme a dodáme vitalitu. Pomocou liečivých zvukov najprv orgány rozvibrujeme a tak ich zbavíme toxínov, nežiaduceho napätia, horúčosti. Pri poklepávaní sa prepadávajú soli, baktérie, vírusy, odumreté bunky a vyplavujú sa cez moč a dych. Krúžením po Mikrokozmickej dráhe začíname zjednocovať svoju energiu a vedomie.
Keď takto pravidelne udržiavame orgány, tie sa nám odvďačia svojou dlhodobou až celoživotnou funkčnostou. Preto sú tieto techniky výbornou prevenciou pred starnutím a celkovým rozpadom energie vedomia.

Na cvičeniach Taojogy venujeme pozornosť každému orgánu osve a zbavujeme ho negativity, chorôb, napätí a učíme sa ako pracovať s emóciami.

Práca s jednotlivými emóciami je veľmi dôležitá, nakoľko ak by sme len cvičili a posilovali sa a emócie by sme neriešili, tak skôr či neskôr nás práve nevyriešené, nezvládnuté emócie začnú atakovať.

V Taojoge pracujeme s konkrétnymi emóciami a presne ich vieme identifikovať.

Kedže každá emócia má energiu a silu (predstavme si akú silu máme, keď sa poriadne nahneváme), tak v Taojoge sa emocií nezbavujeme, ale ich spracujeme, transformujeme pomocou meditačných techník Fúzie a takto spracované ich využijeme na sebaliečenie a sebarozvoj.

Neoddelitelnou súčastou sú fyzické Taostické cvičenia ( Taojin, Tantienčikung, Železná košela, Taičičikung) pomocou ktorých uvolníme blokády v meridiánoch, posilníme, detoxikujeme jednotlivé orgány a dlhodobo budujeme vnutornú energiu a zhusťujeme ju do Tantiénov, kostí, kĺbov a šliach.
Šľachy je možné precvičovať celý život, šľachy prežijú človeka aj 300 rokov, nie sú náročné na výživu na rozdiel od svalov, ktoré potrebujú výživu a krv. Preto v Taojoge si osvojením cvičení na šľachy a kĺby si vieme udržať pohybový aparát dlhodobo funkčný. Radosť z pohybu a koordinácie potom vieme zdokonaliť v meditačných pohyboch Taiči, kde sa prejaví krása a harmónia.
Neustálým zdokonalovaním Taiči praktikant postupne preniká do hlbky pohybového umenia, ktoré v sebe skrýva aj aspekty sebaobrany a boja a harmonie prenosu energie a síl.

Ranné cvičebné zostavy čikung zohriatie, čikung troch Tantienov a Kozmický čikung nám umožnia začať budovať a hromadiť energiu nášho fyzického aj energetického tela. Tím sa začnú dlhodobo obnovobať energie v meridiánoch, orgánoch a kostiach. Takto vieme zmeniť postupné vyčerpávanie sa na obnovenie energie tela až na uroveň mladosti. Byť v kontakte s energiou každý deň a práca s ňou nás posúva do komplexnejšieho vnímania sveta a zároveň nás to výrazne chráni pred stresom.
Pomocou techník Základy II a Kozmického čikungu aktivizujeme energiu Zeme, Neba, Kozmu a zbierame tzv. vonkajší elixír a budujeme kontakt na nekonečný zdroj energie.


Taojogu začíname základnými technikami::

Vnútorný úsmev                          

V našom tele sa neustále vytváraju nové bunky a staré zanikaju. To, čo sa v bunkách prenáša sú kódy DNA.
Neustálym kopírovaním sa vytvárajú stále viac chybné kópie. To spôsobuju naše emočné bloky v orgánoch, ktoré sa neskôr prejavia vo forme choroby.

Každý jedinec má schopnosť uvolniť tieto emočné bloky a opravovať kódy DNA pomocou techniky Vnútorného úsmevu. Táto technika je jedna z najsilnejších techník na sebaliečenie.

Pri Vnútornom úsmeve sa energetizujú orgány, uvoľňujú sa zamrznuté, zablokované časti, optimalizuje sa chod orgánov, endokrinných žliaz, budujeme si kontakt s orgánmi a so sebou.

Relaxujeme spánky a oči. Usmejeme sa do vonkajších kútikov očí. Dýchame cez spánky. Relaxáciu rozšírime na všetky svaly tváre, jemne dýchame cez povrch tváre. Uvoľníme čeluste a dýchame cez hroty čelustí pod ušami. Jemne zdvihneme kútiky úst. Myslou pozorujeme ako sa hromadí relaxujúca energia v spánkoch a kútikoch očí. Aktivizoval sa parasympatický a sympatický nervový systém a táto energia je najideálnejšia pre naše orgány a žlazy a celé telo. Je to energia, v ktorej je v rovnováhe aj aktívna a pasívna čast energie.

Teraz sa už len potrebujeme naučiť postupne preniesť túto ideálnu energiu do jednotlivých orgánov, žliaz, chrbtice, mozgu.  

Relaxujúcu energiu necháme stekať dole tvárou do štítnej žlazy, usmejeme sa do nej a cítime ako ožíva, ďalej necháme stekať energiu do detskej žlazy a usmejeme sa do nej, zľahka smerujeme dych do tejto oblasti, pozorujeme ako ožíva, necháme nech sa príjemné teplo rozšíri na celú hruď a úsmev nasmerujeme do srdca. Najprv ho len pozorujeme a precítime aké je srdce. Načúvame mu. Ak cítime nepokoj, napätie, horúčosť nadýchneme sa a pri výdychu použijeme slabiku Hááá. Potom privedieme relaxujúcu energiu očí do srdca a usmejeme sa doňho. Predstavíme si ho ako pokojné, hrejivé, spomenieme si na situáciu , v ktorej sme cítili radosť a mali pocit štastia. Nechajme nech sa tento pocit rozleje v našom srdci a nech narastá srdečnosť, trpezlivosť a akceptácia. Tieto cnosti sú liečivé pre naše srdce a je potrebné ich pravidelne aktivizovať. Potom sa srdce nevyčerpá a náš život je stále kvalitnejší a plnší.
Pomocou techník Taojogy je možné každý den využiť na zvýšenie harmónie a vnútornej energie. Keď sa človek takto nauči stúpať po energetickej špirále smerom hore, potom prestanú vznikať u človeka pocity strachu, úzkosti a obavy z toho, čo bude s nami, ked zostarneme.
Naopak keď narastá u človeka energia skôr sa musí venovať viac vďačnosti a skromnosti, aby sa jeho nadobudnutá energia  a sila nerozptýlila.
Byt bohatý a zdravý a vdačný a skromný.

Následne sa šírime relaxujúcou energiou úsmevu do pľúc, obličiek, sleziny, pankreasu, ......

Liečivé zvuky

Pri tejto technike pociťujeme:
1.   Na telesnej úrovni
uvoľňujú sa stiahnuté orgány, uvoľní sa napätie brucha, hrudi, rozširujú sa priestory v tele
2.   Na mentálnej úrovni
Pozorovanie, vcítenie sa a skontaktovanie sa s orgánmi, pokoj z dôvodu uvoľnenia napätia
3.   Emocionálna úroveň
Premena negatívnych emócii na pozitívnu energiu. Vnímame zmenu svojho psychického stavu
4.Spirituálna úroveň
Sme schopní zmeniť svoj emočný stav, vieme sa vymaniť z nežiaducich psychických stavov, odblokovať orgány a začíname získavať kontrolu nad emóciami

Prečo to robiť?
Pokoj, mierumilovnosť, neutralita, pocit čistoty, harmónia, detoxikácia orgánov
Ako to robiť?
Správny postoj, správny zvuk, použiť modality - tvar, farba, voňa, teplota...

Kedy to robiť?
Pred tým ako ideme večer spať, vtedy keď sme emotívne disharmonizovaní, zanesení toxínmi

Očakávaný výsledok?
Uvoľnenie napätia, prebytočného tepla,  negatívnych emócii, plynov, lepšie trávenie, očista orgánov, postupne sa zbavujeme starých emocionálnych blokov, pokoj, ticho, kľud.
Premenou negatívnych emócii na pozitívnu energiu vnímame zmenu svojho psychického stavu

MIKROKOZMICKÝ ORBIT

Vo vesmíre všetko špiráluje od najmenšej častice počnúc až po slnečnú sústavu a galaxie.
Aj v nás špirálujú atómy, jadrá elektróny. Taktiež aj energia krúži po našej mikrokozmickej dráhe alebo inak povedané po orbite.

Mikrokozmický orbit v našom tele predstavuje prepojenie dvoch najdôležitejších meridiánov a to Meridiánu počatia alebo aj more jinu (ovláda všetok jin v  tele) a Meridiánu vládnuceho alebo aj more jangu (ovláda všetok jang v tele). Medtácia na tento orbit umožňuje prísun väčšieho množstva energie, zušľachtovanie, zjemnenie, kultivovanie energie, zvyšovanie rovnováhy jinu a jangu v tele, znovunabitie, distribúciu energie do jednotlivých centier, vyživenie endokrinných žliaz, jediný spôsob ako zabezpečit emocionálnu neutralitu a celostnú harmóniu.

Otvorený mikrokozmický orbit umožňuje prísun obrovskej liečivej kozmickej energie do orgánov a žliaz, čo energeticky detoxikuje emocionálnu a spirituálnu úroveň človeka. Človek začne mať viac radosti a štastia v živote a viac cíti prítomný moment života.
Špirálovanie energie v orbite zároveň pôsobí aj ako ochrana pred prílišnou otvorenosťou a negativitou.
Človek je ako hviezda - jeho energia vyžaruje do okolia až kým nezhasne. Na ochranu energie pred jej rozptýlením je nutné energiu uzavrieť do kruhu. A tak môže energia kolovať nekonečne.

Systém Taojogy učí ako bezpečne a efektívne praktikovať tieto a dalšie techniky v bežnom živote. Ako sa vyvarovať prípadným nástrahám pri práci s energiou, ako nepodliehať ilúzii a ako vedome riadiť liečivé procesy v tele. Najprv sa jedinec zameria na znovunabitie svojej batérie, obnovu vnútornej energie.
Postupne sa otvára Mikrokozmický orbit a a dalšie meridiány sa spriechodňujú. Následne môže jedinec expandovať a napájať sa na vonkajšie energie a budovať spojenie s kozmom - Univerzálne Tao.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky