TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ŠKOLA ŽIVOTA

ŠKOLA TAOJOGY TAO PRE ŽIVOT

For English speakers!
Škola Taojogy - Škola života,
priama súčasť UHT fakulty systému majstra Mantaka Chiu


V škole Taojogy sa absolvent veľmi prakticky oboznámi s našou podstatou,
dozvie sa všetko o tele, o emóciách o energiách tela, o spirituálnom pozadí človeka.
Metodicky sa poslucháč naučí pracovať so svojou energiou, emóciami,
harmonizuje svoju mysel, pochopí korene sexuality.
Postupne systematicky odhalí a demystifikuje spiritualitu človeka a vesmíru.
Pochopením a praxou praktikant spozná svet energie a vibrácií,
ktoré nás ovplyvňujú a zacíti harmóniu a integritu ducha.
Človek sa potrebuje vedieť orientovať v priestore aj čase, v ktorom žije, aby mohol byť stabilný, produktívny počas svojho života.  V Tao sa kladie dôraz na zdravé vitálne telo, vitálnu psychiku a správne myslenie. Nato človek potrebuje mať filozofiu života. S neustálym praktikovaním, kultivovaním energie, emócií, harmonizovaním mysle a budovaním zdravia a energie tela, sa praktikantovi postupne odhalujú univerzálne zákonitosti, ktoré platia pre nás všetkých.
Praktikant odhalí Tao v dennom živote - vnútorný pokoj a stabilitu a múdrosť.
A osvojí si staré taoistické cvičenia, ktoré majú hlboký odkaz pre dnešného človeka.


Škola Taojogy pozostáva z metodických kurzov Taojogy a zdokonalovacích sústredení.
Celková tematika je rozložená do 16 metodických  kurzov a 6 zdokonalovacích sústredení, cca 270 hodín. Dlžka trvania 1 - 3 roky. Absolvent obdrží Certifikát o absolvovaní Školy Taojogy.

Po absolvovaní školy je pre niektorých absolventov výzvou šírit poznanie čo obdržali a to formou učenia. Pre nich je možné stať sa inštruktorom na rôznych stupňoch systému Taojogy. Tento prístup je vhodný, keď si praktikant formou skúšky a spätnej väzby overí ako ovláda nadobudnuté zručnosti praktické aj teoretické v danej oblasti Taojogy. Škola Taojogy - škola života je komplexný systém a zahrňuje v sebe všetky potrebné oblasti, ktoré sú potrebné pre žiarivý život človeka.
Zpravidla škola je rozložená do dvoch až troch rokov a je možné ju ukončiť skúškou pre asociovanych inštruktorov.
Inštruktorská skúška nie je povinná, absolvent Školy Taojogy obdrží Certifikát o absolvovaní školy, bez oprávnenia učiť a precvičovať Taojogu.

Inštruktorská škola Taojogy


Inštruktorská škola Taojogy pozostáva z metodických kurzov Taojogy a zdokonaľovacích sústredení. Celková tematika je rozložená do 16 metodických  kurzov a 6 zdokonalovacích sústredení, cca 270 hodín. (1. A 2. Stupeň) Dlžka trvania 1 - 3 roky.
Po absolvovaní min.
8 metodických kurzov a 2 zdokonaľovacích sústredení v počte aspoň 110 hodín je možné sa pripraviť na skúšku 1.stupňa pre asociovaných inštruktorov. Pozri prehľadPrehľadné informácie o výhodách a podmienkach pre status asociovaného inštruktora:

  • Praktikant je pevne zaradený do prestížneho svetového systému Univerzálne Liečivé Tao ( Majester Mantak Chia je 18. navplyvnejší spirituálny učiteľ vo svete)

  • Praktikant má benefity 50% zľavy na všetky metodické kurzy na Slovensku, ktoré opakuje, 10 – 20% zľavy na medzinárodné opakujúce kurzy s Mantakom Chiom

  • 10% zľavy na pobyty v Tao Gardene v Thajsku u Mantaka Chiu

  • 20% zľavy na metodické materiály Taojogy

  • Status inštruktora buduje zodpovedný prístup k sebe a k okoliu  a predstavuje základ pre kariérny aj spirituálny rast  jedinca

  • Praktikant je pod ochranou spirituálnej línie majstrov Tao

  • Praktikant obdrží oprávnenie na účenie a širenie systému Taojogy v lokalite svojho bydliska v rozsahu vystaveného certifikátuPo úspešnej realizácii skúšky asociovaného inštruktora je možné pokračovať vo zvyšovaní svojej kvalifikácie. Po absolvovaní metodických kurzov ( minimálne 8) a 4 zdokonaľovacích sústredeni v počte cca 160 hodín, ktoré dotyčný absolvuje za ďaľšie svoje obdobie cvičenia Taojogy je možné sa pripraviť na skúšku 2.stupňa pre Certifikovaného inštruktora.
Následne po úspešnom absolvovaní  skúšky, úspešný absolvent obdrží medzinárodný certifikát Certifikovaného inštruktora, ktorý ho bude oprávňovať učiť a precvičovať Taojogu v danom certifikovanom rozsahu už s rozšírením o špecializáciu.

V jednom študijnom roku je optimálne absolvovať  
6 až 8 metodických  kurzov a 2 až 3 sústredenia Taojogy.  Absolvovanie jednotlivých metodický kurzov a sústredení sa zapisuje do indexu.
Harmonogram školy:
Riadne zapísaný študent školy Taojogy, v prípade že je novic začína úvodným metodickým kurzom Základy I,II. Ďalšie metodické kurzy už nie sú viazané na poradie a je možné ich absolvovať  podľa toho, ako budú vypísané počas semestrov.  

Zápis do ročníka marec 2024
na vstupnom kurze Základy
Tao

Metodické kurzy, ktoré sa zapisujú do indexa:
Kurzy, ktoré sú potrebné absolvovať ku skúške 1. A 2. Stupňa
klikni

Vypísané termíny jednotlivých metodických kurzov
pozri metodické kurzy

Termín najbližších skúšok:
Október 2024  – Prípravka a skúška pre AI (1.stupeň)
Samostatná škúška pre Asociovaných inštruktorov
zaprítomnosti
Senior inštruktorov

Miesto konania metodických kurzov: Bratislava
Sústredenia Taojogy prebiehajú v Tatrách

V prípade, že prevažujú poslucháči z iných krajov Slovenska,
bude nato prihliadnuté a bude určené školiace stredisko v regióne Slovenska,

Bližšie informácie o škole zašleme záujemcovi na vyžiadanie

Registrácie:  mailom, telefonicky 0905 253 978
taojoga@taojoga.sk


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky