TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

POPIS KURZOV

SYSTÉM TAOJOGA
 

ZÁKLADY I  Taojoga  pre zaciatočníkov
Na tomto kurze sa môžete naučiť taoistickú omladzovaciu masáž vnútorných orgánov, harmonizujúci úsmev do seba samého, odblokovanie negatívnych emócií, zvuky na eliminovanie stresu a negatívnych emocií, harmonizáciu a zjednocovanie mysle, dychu a srdca. Technikou Aktivizácia Tantienu si naštartujete svoju batériu, v ktorej sa nachádza pôvodná sila človeka. Ked sa batéria dobije zapojíte si bioelektrický okruh Mikrokozmickú dráhu a zároveň si doplníte a spriechodníte energetické centrá - čakry. Aplikáciou týchto cvičení možete byt plný energie – naučíte sa ako nabrať chýbajúce sily pre seba a tiež aj chrániť nadobudnutú energiu pred rozptýlením pomocou techniky Mikrokozmický orbit.  Môžete byť zdravší –  naučíte sa ako sa rýchlo a jednoducho zbavovať toxínov z tela.  Môžete byť pokojnejší – dokážete sa spojiť so svojím vnútrom, naučíte sa ako v sebe pestovať cnosti, ako ukotviť mysel i ducha.  Môžete byť atraktívnejší – bude z Vás sršat energia a radosť. Zistíte, že Vám stačí praktikovanie týchto cvikov a začne sa Vám dariť. Energia je základom pre rozvoj ducha.
Vďaka naším orgánom vieme žit, preto im treba venovať denne pozornosť, údržbu a treba ich pravidelne detoxikovať. Potom orgány budú funkčné až do neskorého veku a budú základom pre harmóniu duše.

ZÁKLADY II  Taojoga pre začiatočníkov

Tento kurz predstavuje úvod do taoistickej kozmológie a volá sa Vonkajší elixír. Praktikant sa naučí zapojiť vonkajšie zdroje zemskú, kozmickú a nebeskú silu. Tieto sily okolo nás existujú a človek ich bežne nevyužíva. Taktiež sa dozvie, že človek má tri mysle a tri ohne, ktoré je potrebné zjednocovať a harmonizovať. Pomocou vyššej techniky kozmického úsmevu sa zjednotia orgány cez srdce a detskú žľazu a napojíme sa na svoje vyššie Ja. Meditácia na Polárku a jej svetlo prečistí orgány a auru nášho tela. Osvojením si techník, ktoré sú náplňou kurzu praktikant získa nevyčerpateľný zdroj energie, ktorým sa môže dobiť a harmonizovať. Cieľom kurzu je rozširovanie, zdokonaľovanie a kvalitné otvorenie Mikrokozmického Orbitu, zakorenenie a spevnenie tela, čo umožní prijať väčšie toky energie z okolia a tým precítiť jednotu s vesmírom. Obnovenie energie do svojich Tantiénov a tak postupne realizovať Vnútornú Alchýmiu - Premenu Tela. Vonkajší elixír je možne využiť na liečenie a  sebarealizáciu. Požiadaj o silu a bude Ti daná.

TAOJIN I, II
Taojin predstavuje taoistické cvičenie na dlhovekosť. Jedná sa o cviky, ktoré boli taoistami odpozorované od zvierat. Je to  praktické cvičenie pre každého, kto chce detailnejšie precítiť svoje telo, uvolniť ho, odblokovávať, prehrievať kríže, bedrá a obličky, pozitívne  sa riešia ženské problémy, nastáva úprava menštruačného cyklu, odblokovávanie a predýchavanie chrbtice, meridiánov a stagnácií v tele. Taojin môžu bezpečne cvičiť aj budúce mamičky, ako aj mamičky po pôrode, nakoľko sa regeneruje celá panvová oblasť. Cieľom praktík je stále viac a viac energetizovať chrbticu, zahrievať ju, zvyšovať flexibilitu tela, znásobovať energiu a harmóniu, uzdravovať, spriechodnovať  šlachy, svaly, energetické kanály, ako i celé telo.
Po zvládnutí základných polôh sa vytváraním protitlaku začína výrazne posilovať vnútorné svalstvo. Takímto spôsobom si praktikant zabezbečí vnútornú silu až neskorého veku a može si vychutnávať dlhovekost v zdraví.

TANTIEN ČI KUNG
Tantien čikung predstavuje pevný zaklad a jadro všetkých fyzických cvičení v Taojoge. Tantien sídliaci pod pupkom, treba fyzicky neustále posilovať a plniť energiou. Ak chceme znovuobnoviť naše fyzické aj energetické telo, vieme to docieliť práve cez Tantién. Budovaním a udržiavaním vnútorného tlaku v našom abdomeme, vieme zabezpečiť cirkuláciu v kvnom, lymfatickom aj energetickom okruhu. Zároveň pomocou tantién čikungu obnovujeme v tele kmeňové tzv. nesmrteľné bunky, ktoré majú najkvalitnejšiu DNA.
Energia brucha a panvy je základom pre potenciu, vitalitu čriev a trávenie.
Praktikant na kurze sa zoznámi s jednotlivými časťami Tantiénu a následne s 11 timi zvieracími cvikmi, ktoré sú zamerané na budovanie Tantiénu.  Pravidelným cvičenim tantienčikungu si praktikant zabezpečí ochranu zdravia a energie do neskorého veku.


ČI KUNG ŽELEZNÁ KOŠELA IA,IB II, III
Železná košela je praktikovanie, ktoré je určené spojivám a orgánom. Používaním daných postojov a držaní tela, svalových uzáverov a dýchacích techník sa možno naučit tomu, ako naberať a cirkulovať energiu zo zeme. Postoje a držania tela v určitých polohách a pozíciách učia, ako spájať vnútornú štruktúru (kosti, svaly, šlachy a fascie) so zemou, aby sa tak rozvinula „zakoreňujúca“ sila. Prostredníctvom dýchacích techník sa vnútorná sila rozvádza ku orgánom, dvanástim kanálom šliach a k fasciám. Praktikovaním „Železnej košele“ sa výrazne prekrvujú, energetizujú životné orgány, ako aj šlachy, svaly, kosti a dreň. Zároveň sa posilňuje obranná energia na povrchu tela, ktorá je základom pre ochranu pred vonkajšími škodlivinami. S posilňovaním vnútornej štruktúry vrstvami energie či sa naprávajú problémy chabého držania tela a obehu energie. Cieľom kurzu Železná košela I je naučiť sa správny postoj, psychické aj fyzické zakorenenie sa, obaľovanie orgánov, dýchanie do kostí a budovanie vnútornej sily tela.
Železná košela II je zameraná na budovanie šlachového systému a prepojeniu šliach v tele navzájom.
Železná košela III sa venuje prečistovaniu a bodovaniu kostnej dreni. Zároveň sa buduje aj dreň mozgu, čo predstavuje vyšší stupeň duchovného rozvoja.

TAIČI ČI KUNG I, II
Nadväzujúci kurz pre absolventov Či Kung Železná košela I . Praktikant sa naučí aplikovať statické formy Železnej košele v dynamickom prevedení. Pohybová zostava predstavuje 13 základných pohybov a po ich osvojení je doraz kladený na zapájanie troch vonkajších zdrojov -zemskú, kozmickú a nebeskú silu. Cieľom kurzu je naučiť sa formu 13 tich pohybov, uvedomovať si telo v pohybe, aplikovať správnu štruktúru tela v každodennom živote, to umožní byť neustále zakorenený a napojený na energiu vesmíru. Táto forma nie je náročná na priestor a je možné ju cvičiť aj v byte. Praktikant sa učí napájať pomocou formy na štyri svetové strany, pričom rotujúce polohy výrazne energetizujú a posilujú šlachový systém. Zároveň sa buduje systém sebaobrany, pričom ale vyšší stupeň zrýchlenej sebaobrany pedstavuje TAIČI ČI KUNG II.

LIEČIVÁ LÁSKA, I II, III
Taoisti už od dávna využívajú obrovskú tvorivú sexuálnu energiu vo svoj prospech.( 200-500 mil. spermií,  450-700 tis. vajíčok). Ked totiž sexuálnu energiu nevyužijeme, jednoducho sa sama spotrebuje, unikne. Preto za účelom dlhovekosti a zdravia boli vyvinuté techniky na uchovanie a transformáciu sexuálnej energie a tak vyživovať telo a ducha. Pomocou Taojogy sa sexuálna energia využíva v prospech fyzického, mentálneho zdravia, ďalej  v prospech harmonizácie a posilnenie sexuálneho vzťahu a v prospech duchovného rozvoja. Pomocou semenníkového a vaječníkového kung fu je možné docieliť také premeny, čo si je tažko predstaviť, pričom ale je doležité podrobne pochopiť o čo sa jedná.

Liečivá láska je nadstavbový kurz. Práca so sexuálnou energiou je jednou z najťažších, ale najsilnejších techník. Správne praktikovaná sexualita dokáže zmeniť celý energetický potenciál človeka, dokáže obmedziť starnutie, dokáže opäť naštartovať telo, začne regerovať bunky, človek získa tak silný nástroj, ako regulovať procesy vo vlastnom tele, bez toho aby ostal unavený, vyčerpaný, frustrovaný alebo nepochopený.

Praktikant sa v kurze zoznámi so Semenníkovým a Vaječníkovým Kung Fu, prenikne do tajov sexuálnej energie, najväčšej tvorivej sily v našom tele, naučí sa ju využívať v prospech svojho tela. Takto sa pomocou sexuálnej energie aktivizujú žlazy, ktoré začnú produkovať viac hormónov a spôsobia omladzujúci efekt. Posilnením žlazového a hormonálneho systému sa výrazne zlepšuje sexuálne zdravie, vitálna energia a kreativita.
Keď jedinec si postupne osvojil základné sexuálne a harmonizačné techniky, môže pristúpiť k párovej duálnej kultivácii. Je to proces už náročnejší, kde sa musí pozornosť zamerať na naladenie sa na partnera a následne si osvojiť techniky na vzájomú výmenu energie a jej kultiváciu.
Preto v Tao sa doporučuje mať dlhodobého partnera a vyhybať sa promiskuite.

FÚZIA  5 ELEMENTOV IA,IB,II,III a KOZMICKÁ FÚZIA
Na tejto úrovni sa praktikant učí premienať negatívne emócie na cistú energiu. Tento proces prebieha uvedomením si zdroja negatívnych emócií v 5 orgánoch tela. Keď sa prebytočná emočná energia odvedie z orgánu, obnoví sa v tele psychická rovnováha. Čistá energia z 5 orgánov zbavená negatívnych emócií kryštalizuje do žiariacej perly. Táto perla hrá doležitú úlohu v rozvoji energetického tela. Cieľom kurzu je naučiť sa spracovať energiu emócií a využiť ju na budovanie energetického tela. Praktikant sa naučí pomocou modifikácií ako je teplo, tvar, farba, vôňa, štruktúra, smer a ďalšie, rozlišovať konkrétne emócie negatívne aj pozitívne a postupne viac rozumie svôjmu emočnému stavu.
Fúzia prestavuje  prvu úroveň Vnútornej alchýmie, pri ktorej sa zjednocujú elementy v tele a vytvára sa vyššia harmonická energia, ktorá sa následne distribuje do orgánov. Takto praktikant oddiali proces starnutia a prechádza na jemnejšiu úroveň vedomia.


5 ELEMENTOVÁ STRAVA - Taoistická dietetika
Na prednáške sa dozviete, čo sú to chute a s čím súvisia, ako aplikovať 5 prvkov do potravín,  ako chápat potraviny ako liek, ako spojiť  ročné obdobia so stravou. Taoistická strava je hlboko prepracovaná  a praxou overená záležitost.  Predstavuje jeden samostatný pilier Taoizmu. Pre moderného človeka je doležité  vedieť správne sa orientovať  v každodennej potravinovej základni, ktorá predstavuje pre nás  postnatálny zdroj energie. Taoistický prístup ku strave je ucelený a hlbokou praxou overený,  je na ňom možné budovať istotu v súčasnom informačnom chaose o strave. Potom sa stravovanie stáva pre nás  každodenným liekom a oporou pri duchovnom rozvoji jedinca.  Cieľom je, aby praktikant postupne aplikoval priamo v praxi a na sebe overil túto obrovskú studnicu vedomostí a tak ju zakomponoval do bežného svojho života.

TAO DYCHU
Dýchanie techniky sú veľmi nápomocné v našom živote. Pomocou nich vieme zvládnuť stres, vieme sa energetizovať.Každý nádych je životodarná energia a každý výdych je možné využiť na uvoľnenie. Pľúcny a kožný systém je dôležité posilovať, podľa TČM tento systém riadi energiu v tele. Pomocou ovládnutia dychu vieme ovládnuť aj srdce a vedomie. Dýchanie je most medzi telom a vedomím.
Vnorením sa do sveta dychu zažijeme eufóriu z hlbokého precítenia života. Osvojením si viacerých dychových techník praktikant získa nástroj ako si riadiť jin a jang vo svojom tele, ako si budovať ochrannú povrchovú  energiu tela, vnútornú energiu orgánov. Naučí sa priestorové dýchanie a pôvodné embrionálne nesmrteľné dýchanie.
Kurz sa koná vo vysokohorskom prostredí a je zameraný aj na detoxikáciu buniek a krvi a tvorbu červených krviniek.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky