TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ŠKOLA ALCHÝMIE

ŠKOLA TAOJOGY TAO PRE ŽIVOT

        SYSTÉM UNIVERZÁLNE LIEČIVÉ TAO
TAOJOGA SLOVAKIA A LIEČIVÁ TAO ALCHÝMIA
 
ODBOR NESMRTEĽNÉ TAO


Otvárame zimný cyklus Vnútornej Alchýmie 2017 pre meditujúcich
Taoistická Alchýmia účí ako sa vytvorením vnútornej rovnováhy energii a elementov v orgánoch dopracujeme k životnej sile, ktorá vyživuje naše telo a vedomie. Na dosiahnutie rovnováhy je nutné mať emočnú inteligenciu, ktorej výučbe sa Taojoga intenzivne venuje. Reálne Poznanie je získané cez smerovanie vedomia do častí tela, orgánov a žlliaz a vznútornenie sa. To je spôsob ako je možné spoznať a ovládnuť svoje zmysly, myšlienky, energetické centrá a deštrukčné vnútorné síly. Alchymistiké techniky navodia vnútornú harmóniu, sily sa zjednotia v nás a vedomie pocíti ako narastá celková sila.......našli sme nelimitovaný zdroj pre naše vedomie....vždy prítomný zdroj !

Harmonogram metodických kurzov:
Október vstupné kurzy
14.- 15. 10. Základy Tao I,II

November Tao sexuality
04.
Liečivá láska I,
05. Tao muža, Tao ženy
11. Liečivá láska II

12.
Liečivá láska III párová

December
Fúzia
2.- 3.Fúzia IA, I
B
9.-10.Fúzia II


Január 2018
Alchýmia
02.- 07. Zimné  sústredenie
Vnútorná Alchýmia
            Fúzia IB, Fúzia II,Kozmická Fúzia

Štúdium Odboru Nesmrteľné Tao Vnútornej Alchýmie prebieha formou:

• Víkendových metodických kurzov
• Zdokonaľovacích sústredení Taojogy

Miesto konania metodických kurzov: Bratislava
Miesto konania sústredení: Vysoké a Západné Tatry, Veľká Fatra

Lektori a školitelia:
Mgr. Július Masarovič Senior inštruktor
M
gr. Martina Medvecká certifikovaná inštruktorka

Možnosti platenie školného:
podrobné podmienky zašleme mailom na vyžiadanie

Poslucháčovi bude vystavený index, do ktorého sa budú zapisovať absolvované kurzy a sústredenia.


Cieľom Vnútornej Alchýmie je zdokonaliť sa v tematike Alchýmie, ale aj fyzických cvičení, vyškoliť kvalitných energetických inštruktorov a lektorov Alchýmie na základe princípov metodiky, ktoré už niekoľko rokov úspešne fungujú. Počas štúdia sa poslucháč prostredníctvom energetických a meditačných praktík naučí rozvíjať svoju vnútornú silu, uvedomovať si,  kedy stráca energiu, učí sa ako pomocou Fúzie a Vnútornej alchýmie transformovať napätie, kultivovať cnosti, zlepšovať si zdravie, vykonávať sebaobranu a získať schopnosť liečiť seba i druhých. Poslucháč získa postupne odpovede na základné životné otázky a pochopenie smerovania vesmíru. Pochopením a praxou praktikant spozná svet energie a vibrácií, ktoré nás ovplyvňujú a zacíti viac spirituálne pozadie a integritu ducha. S neustálym praktikovaním, kultivovaním energie, emócií, harmonizovaním mysle a budovaním zdravia a energie tela, sa praktikantovi postupne odhalia univerzálne zákonitosti, Matrix vesmíru.


Zápis do ročníka je na vstupnom kurze Základy Tao I

Metodické kurzy
meditačné:
• Základy I
• Základy II
• Liečivá láska I
• Liečivá láska II
• Liečivá láska III

• Čikung múdrosti
• Fúzia 5 prvkov IA,IB,II,III
• Kozmická Fúzia
Kan a Li I
• Kan a Li I
• Kan a Li III

Metodika pre fyzické cičenia:
• Taojin I,II
• Tantien čikung
• Čikung železná košela IA,IB,II,III
• Taiči čikung I – forma
• Taicicikung I – princípy
• Taicicikung I – aplikácie
• Taičičikung II – rýchla forma
• Kozmický čikung
• Elixír čikung


Zdokonaľovacie sústredenia, ktoré sa zapisujú do indexa:

- Jarné sústredenie Taojogy - Fyzické cvičenia
- Letné intenzívne sústredenie Taojogy - Taičičikung
- Jesenné sústredenie Tao Dychu - dýchacie meditácie
- Zimné sústredenie Taojogy - Vnútorna Alchýmia
- Taojoga pri mori – ozdravno relaxačný pobyt
- Tao a nesmrteľnosť –
Tao spiritualitaSYSTÉM UNIVERZÁLNE LIEČIVÉ TAO SLOVAKIA
TAOJOGA SLOVAKIA A LIEČIVÁ TAO ALCHÝMIA
 INŠTRUKTORSKÁ ŠKOLA TAOJOGY


Univerzálne Liečivé Tao Slovakia
Centrum Univerzálne Liečivé Tao Slovakia
Kremnická 26, Bratislava 851 01
www.taojoga.sk  taojoga@taojoga.sk
V centre precvičujú certifikovaní inštruktori

pravidelne na dennej báze a vedú víkendové metodické kurzy školy Taojogy


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky